บริการของเรา

บริการติดตั้งพรม บริการซักทำความสะอาดพรม

ปรึกษาพื้นที่ ประเภทของพรมได้ค่ะ 

ตัวอย่างผลงานการติดตั้งของเรา

http://www.carpetone.co.th/portfolio.php


บริษัท คาร์เปท วัน จำกัด
Email            : info@carpetone.co.th      
Line            
carpetonecompany     
Facebook       : https://www.facebook.com/carpetonecompany/