บริการของเรา

บริการติดตั้งพรม บริการซักทำความสะอาดพรม

ปรึกษาพื้นที่ ประเภทของพรมได้ค่ะ 

ตัวอย่างผลงานการติดตั้งของเรา

http://www.carpetone.co.th/portfolio.php  
บริษัท คาร์เปท วัน จำกัด
Email       carpetonecompany@gmail.com 
Line        
@carpetone
Mobile       :0852295688